Waddenkust - Eemsdelta

©Foto: Groningen/Eemsdelta

Regio Eemsdelta-Waddenkust

Klimaatneutrale samenleving

Over energie en chemieclusters in een uniek kustlandschap

In de Eemsdelta wordt al geruime tijd gewerkt aan het herstellen van de balans tussen ecologie en economie. De regio zet zich volop in voor de energietransitie en vergroening van het chemiecluster. De openheid van de Waddenkust staat onder druk door de ambities voor de energietransitie en de diverse ruimtelijke ontwikkeling aan de randen van de Waddenzee. De vraag naar ruimte in en rond de havengebieden van Eemshaven en Delfzijl blijft toenemen. Er is sprake van grote ontwikkelingen zoals windenergie op land en in zee, de vestiging van datacentra en projecten ter verbetering van het Eems-Dollardestuarium dat te kampen heeft met teveel slib.

Doel van het ontwerpend onderzoek is om ruimtelijke principes op het spoor te komen die de effecten van de grootschalige ontwikkelingen in deze regio kunnen verenigen met de bijzondere kwaliteiten van werelderfgoed Waddenzee en het Eems-Dollard estuarium. Hoe om te gaan met het ruimtebeslag die de energieopgave, de vergroening van het chemiecluster en de slibeconomie met zich meebrengt?

Naast de provincie Groningen en Eemsdelta regio levert ook de gebiedsagenda Wadden (GAW) een aandeel in de verkenning. Een van de dilemma’s die rijk en regio in de gebiedsagenda hopen te adresseren is de huidige openheid van het kustlandschap in relatie tot de genoemde ontwikkelingen. Hiertoe heeft het Regiecollege Wadden in 2014 de zogenaamde cluster- vensterbenadering langs de Waddenkust als principe aangereikt: ruimte voor ontwikkeling rond havenclusters, karakteristieke vensters vrijwaren van ontwikkelingen die de openheid aantasten. (Hoe) kan dit principe geoperationaliseerd worden? En levert een antwoord voor Groningen ook handvatten voor de rest van de Waddenkust?