Flevoland

Foto: Beeldarchief RWS

Regio Flevoland

Toekomstbestendig landelijk gebied

Over Landbouw in meerdere smaken, polderidentiteit en natuurlijk kapitaal

Flevoland is van oorsprong een landbouwprovincie. De landbouw is letterlijk beeldbepalend. Ontwikkelingen in deze sector vragen een groot aanpassingsvermogen. In de Omgevingsvisie stelt de provincie als doel dat Flevoland in 2030 en verder bekend staat om haar ‘meerdere smaken’ in de agrosector, die door haar aanpassingsvermogen vernieuwingen en innovaties voortvarend en snel in praktijk brengt. Want dé Flevolandse landbouw bestaat niet: grootschalig, biologisch, duurzaam, ketenverkorting of juist -verlenging: het is er allemaal, naast elkaar.

Doel van het ontwerpend onderzoek Flevoland is om te verkennen hoe de menukaart van Landbouw: Meerdere Smaken eruit kan zien. Het onderzoeksgebied is de hele provincie en richt zich op economisch georiënteerde en maatschappelijk gewenste ontwikkelingsrichtingen voor landbouw. Hoe en waar liggen kansen voor verbinding aan andere omgevingsopgaven zoals bodemdaling en klimaatverandering, verstedelijking en mobiliteit, energietransitie, circulaire economie? En hoe dragen deze smaken bij aan de polderidentiteit, ‘het Verhaal van Flevoland’ zoals de Omgevingsvisie dat benoemt?  Hoe en waar kunnen kansen voor samenwerking verzilverd worden of desinvesteringen voorkomen?

Naast de provincie Flevoland leveren ook het Rijksvastgoedbedrijf en de Metropoolregio Amsterdam hun aandeel in deze verkenning. Voor het Rijksvastgoedbedrijf is een belangrijke vraag hoe grondgebruik en bodembeheer zich kan aanpassen aan bodemdaling en klimaatverandering. Voor de Metropoolregio is de vraag hoe de gestapelde transitieopgaven tot landschappelijke kwaliteit kunnen leiden en welke investeringen dit van de metropoolregio vraagt.