Arnhem - Nijmegen - Foodvalley

Foto: Beeldbank RWS

Regio Arnhem-Nijmegen-Foodvalley

Bereikbare woon- en werkomgeving

Over verbinding, de invloed van moderne mobiliteit en duurzame woon vormen.

De regio’s Arnhem-Nijmegen en Foodvalley hebben een rijke traditie op het gebied van de afstemming tussen infrastructuur en verstedelijking. In het licht van de verduurzaming van de beide regio staan we aan de vooravond van een stevige mobiliteitstransitie: van infrastructuur naar bereikbaarheid; van bezit naar gebruik. In de regio’s lag het beleid in het afgelopen decennium op het ontwikkelen van nieuwe weginfrastructuur (bijv. doortrekking A15-A12), raillijnen (bijv. Zevenaar-Doetinchem) en multimodale knooppunten (nieuwe stations Arnhem of Ede). Nu wordt er volop geëxperimenteerd met nieuwe vormen van mobiliteit, van ander gebruik over het bestaande infrastructuurnetwerk. Experimenten met zelfrijdende voertuigen, deelsystemen, mobility-as-a-Service (MaaS), real-time datagedreven smart mobility, zero-emissie openbaar vervoer e.d. zijn de voorboden van nieuwe vormen van mobiliteit en een veranderend gebruik van het bestaande netwerk van infrastructuur. Zoals shared space, danwel shared infrastructuur voor verschillende vervoerssystemen. Next level mobiliteit waarvoor de innovaties in hoog tempo oplopen.

De vraag is welke betekenis deze next level mobiliteit heeft voor de duurzame stedelijke ontwikkeling van deze regio. De regio zet in op drie economische topsectoren: Food, Health en Energy. Welke betekenis heeft de mobiliteitstransitie op het stimuleren van deze topsectoren? Welke mobiliteitsinnovaties en -arrangementen leveren een bijdrage aan de groei van deze sectoren? Om welke nieuwe verbindingen of arrangementen vraagt het veranderende daily urban system? Voor wie eigenlijk; welke doelgroepen?

En het gaat om de ruimtelijke impact van deze next level mobiliteit op de stedelijke ontwikkeling in de regio. Welke ruimtelijke uitwerking of effecten hebben de nieuwe mobiliteitsinterventies op de stedelijke ontwikkeling van de regio? Wat betekent dit voor de kwaliteit van de leefomgeving in binnensteden, voor woonmilieus, voor werkgebieden? Wat is het ‘laadvermogen’ van deze next level mobiliteit, in termen van omvang en passendheid van woon- en werkmilieus in de regio? Waar past het wel of juist niet in de regio?