Regio's en opgaven

Stad en land onder de loep

In de regio’s ligt de grote uitdaging om vernieuwende, slimme combinaties te zoeken tussen de opgaven en te ontwerpen aan synergie en versterking van verschillende belangen. Vier provincies zijn gevraagd om een regio aan te wijzen waar twee teams hun perspectief op los kunnen laten. Aan de teams wordt gevraagd om een regionaal beeld te ontwikkelen en een aantal voorbeeld interventies uit te werken. 
Elke regio heeft te maken met een andere ‘mix’ van de vier centrale NOVI-opgaven. Dat wil zeggen dat alle opgaven van belang zijn, maar elke regio legt een zwaarder accent op één van de vier centrale opgaven.

De vier regio’s die in het kader van deze ontwerpstudie nader uitgewerkt worden, zijn:

 1. Duurzame economie: stedelijke as Den Haag - Rotterdam.
  Werk aan de ruimtelijke uitwerking van circulariteit in de regio Den Haag – Rotterdam!
 2. Klimaatneutrale samenleving: Waddenkust, met de focus op de Eemsdelta.
  Laat zien hoe de Eemsdelta regio kan bijdragen aan het energie- en klimaatvraagstuk!
 3. Bereikbare woon- en werkomgeving: regio Arnhem - Nijmegen - Foodvalley.
  Combineer slimme mobiliteit en verstedelijkingsdruk in de regio Arnhem Nijmegen!
 4. Waardevolle leefomgeving: Flevoland.
  Verken hoe landbouw kan innoveren in relatie tot andere maatschappelijke opgaven in de Flevopolders! 

 

 De kaart van Nederland met de regio's en de opgaven