Organisatie

 

Het Ministerie van BZK heeft voor de ontwikkeling van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) de beroepsverenigingen NVTL en BNSP gevraagd mee te denken over de opgaven voor Nederland. Deze hebben vier regio's benadert om medeopdrachtgever te zijn; Flevoland, Regio Rotterdam-Den Haag, Regio Arnhem-Nijmegen-Foodvalley en Waddenkust-Eemsdelta. Als kwartiermakers om dit alles in goede banen te leiden zijn Jannemarie de Jonge - Wing (namens de NVTL) en Edwin van Uum bureau UUM (namens de BNSP) aangesteld. Aan de regio's gaan steeds twee teams onder leiding van teamcaptains werken.

Partners en samenwerkingsverbanden

Initiatiefnemers:

NVTL, Nederlandse vereniging voor tuin- en landschapsarchitectuur

BNSP, Beroepsvereniging van Nederlandse stedebouwkundigen en planologen

Opdrachtgevers:

Ministerie BZK Programmadirectie NOVI

Provincie Zuid-Holland

Provincie Groningen

         Eemsdelta: Economie en Ecologie in Balans (E&E)

         Gebiedsagenda Wadden

Provincie Gelderland

          Gemeente Arnhem

          Gemeente Nijmegen

          Regio Foodvalley

Provincie Flevoland

          Rijksvastgoedbedrijf

          Metropoolregio Amsterdam

 Projectleiders

          Edwin van Uum

          Jannemarie de Jonge

Inspiratiegroepleden

          Joost Schrijnen, Ruimte voor Ontwikkeling

          Bart Stuart, Buro Spelen      

          Gijs van den Boomen, KuiperCompagnons       

          Sebastiaan Huls, De.fac.to

          Leo Pols, Planbureau voor de Leefomgeving                          

          Hank van Tilborg, H+N+S               

          Sven Stremke, WUR                 

          Peter de Ruyter, Bureau Peter de Ruyter landschapsarchitectuur

          Mariëlle Kok, KruitKok landschapsarchitecten

          Jutta Hinterleitner, BNA (Stad van de Toekomst)

          Paul Gerretsen, Vereniging Deltametropool (Stad van de Toekomst)

 

 

TEAMCAPTAINS:

Teamcaptains Zuid Holland

          Marco Vermeulen, Studio Marco Vermeulen

          Anneloes Nillisen, Defacto Architecture & Urbanism

Teamcaptains Arnhem-Nijmegen-Foodvalley

          Bernadette Janssen, BVR adviseurs Ruimtelijke Ontwikkeling

          Jeroen Ruitenbeek, Palmbout Urban Landscapes

Teamcaptains Flevoland

          Peter Veenstra, LOLA landscape architects

          Berdie Olthof, Feddes-Olthof- Landschapsarchitecten

 Teamcaptains Wadden/Eemsdelta

          Abe Veenstra, Abe Veenstra Landschapsarchitect

          Ruut van Paridon, van Paridon x de Groot

 

 

 

Zie ook de informatie op de pagina's Regio van de Toekomst van de beroepsverenigingen NVTL en BNSP