Op 1 juni vond de Stiftenstrijd plaats. Gedurende één dag hebben 10 teams bestaande uit jong professionals zich over de thema’s van het NOVI-Project Regio van de Toekomst gebogen. Aangestuurd door deskundige inspiratoren en coaches hebben ze zich op de opgaven gestort om met de stift deze te visualiseren en een ontwerp in te dienen.

De vakjury, Daan Zandbelt, rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving, Laura de Bonth, Stichting voor Stedenbouw, Rob van der Velden, voorzitter BNSP, Gaston Gelissen, NOVI en Ben Kuipers, voorzitter van de NVTL, heeft twee winnende ontwerpen geselecteerd, één voor de ontwerpkracht en één voor de verbeeldingskracht.

Van alle ontwerpen die zijn ingediend is een publicatie gemaakt.

Op 13 september tijdens de Kickstart Regio van de Toekomst hebben de winnaars hun ontwerp, Circulaire Data Delta en Rust in Groningen, door middel van een pitch gepresenteerd. Vervolgens bood Jan Maarten van Hemert mede namens Suzan de Wispelaere en Abel Coenen, organisatoren van de Stiftenstrijd, de publicatie als inspiratieboek aan Emiel Reiding, projectdirecteur NOVI, aan.

De publicatie is hier te downloaden

 

 

Op 13 september vond de Kickstart plaats van Regio van de Toekomst.  De Teamcaptains zijn aangesteld, teams gevormd en de opgaven globaal omschreven.

Deze dag zijn kennismakingen geweest tussen teamleden en de regio's op een interactieve manier. De teams en regio’s hebben de opgaven bediscuteerd en aangescherpt. Met nadrukkelijk aandacht voor de wisselwerking tussen Rijk - en- Regio opgaven. 

Er is inzicht verleend in de inhoud van de hoofdlijnenbrief over de NOVI die in september naar de Kamer gaat. Een eerste luikje werd geopend van wat het Rijk wil benadrukken in de NOVI. Emiel Reiding ging op de principes n door deze te vertalen naar de regio voor Regio van de Toekomst. Door specialisten uit de regio werd hierop gereflecteerd. 

Na de plenaire discussie vond in vier regioltafels  een nadere aanscherping en discussie plaats, de teamcaptains konden een eerst idee of aanvliegroute presenteren, de regio's konden hun ambitie verwoorden waarop vragen en eerste ideeën konden worden gedeeld.

Wat is de reflectie vanuit regio’s en teams hierop, hoe verwerken we dit in de regionale opgaven? Missen we bepaalde ambities of keuzes die van nationaal belang zijn en heeft de regio voldoende, te veel of te weinig eigen beleidsruimte? Welke denkrichtingen zijn van belang om als regionale uitwerking te onderzoeken?  Genoeg inhoud om te bespreken met alle betrokkenen bij het project: Regio, Rijk, teamcaptains, teams, actieve meedenkers of wie op de hoogte wil blijven van dit project van de gezamenlijke beroepsverenigingen BNSP/ NVTL. Samen bundelen we de ontwerp- en denkkracht om Nederland goed voor te bereiden op de toekomst: duurzaam, vitaal, veilig, leefbaar en aantrekkelijk. 

Hier vindt je het verslag van de bijeenkomst terug