BNSP en NVTL voeren in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken de ontwerpverkenning Regio van de toekomst uit. In vier regio’s doen acht ontwerpteams ontwerponderzoek naar de grote opgaven die in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) aan bod komen. In een speciale blogserie doet Blauwe Kamer verslag. Blog 9 staat online met een terugblik op de slotmanifestatie van 22 maart jongstleden.

Zes teams van ontwerpers geven inspirerende antwoorden op de grote maatschappelijke opgaven in ons land. Anders omgaan met water, energie, landbouw, mobiliteit, landschap en onze steden. Vernieuwende perspectieven van ‘Regio van de Toekomst’ maken een duurzame toekomst voorstelbaar voor onze eigen leefomgeving. Die nieuwe perspectieven bieden hoop. En zijn de eerste stap in het opnieuw uitvinden van de ruimtelijke ordening van ons land.

In ‘Regio van de Toekomst’ onderzoeken zes ontwerpteams in vier regio’s de ruimtelijke gevolgen van actuele maatschappelijke opgaven, zoals verstedelijking, klimaatadaptatie en circulaire economie. Ze bouwen daarbij voort op de opgaven van de Nationale Omgevingsvisie, de rijksnota voor de toekomstige ruimtelijke inrichting van Nederland. Regio van de Toekomst brengt sectorale rijksdoelen en regionale ambities met elkaar in samenhang. De inzet van ontwerpkracht leidt tot verrassende toekomstscenario’s voor onze steden en landschappen. Het blijkt mogelijk om de opgaven integraal aan te pakken én de kracht en kwaliteiten van de regio’s in Nederland versterken.

Bekijk hier de presentaties die de teams op 22 maart hebben aangeboden tijdens de slotmanifestatie Regio van de Toekomst.

ARNHEM NIJMEGEN FOODVALLEY:

Teamcaptain: Bernadette Janssen

Team: Esther van der Tuin, Rick Hendrickx, Sofia Opfer, Geiske Bouma, Eva van Rijen, Jorick Boddeke, Wesley Verhoeven

Teamcaptain: Jeroen Ruitenbeek

Team: Brian Nap, Loes van Schie, Anne Nijland, Heleen Bothof, Erik Jongenotter, Sandra Schuit, Felix van Zoest

ROTTERDAM-DEN HAAG:

Teamcaptain: Anne Loes Nillesen

Team: Tenesha Caton, Camila Pinzon Cortes, Gerwin Gabry, Anne van Loenen, Sumanth Subba Roa, Tjerk Wobbes

Teamcaptain: Marco Vermeulen

Team: Mattijs van ’t Hoff, Michiel Brouwer, Marina Samveljan, Bram Willemse, Alberto Carbonell, Joost van der Waal

FLEVOLAND:

 Film:

Couleur Locale – adaptieve landbouw in Flevoland 

Presentatie:

Teamcaptains: Berdie Olthof en Peter Veenstra

Team: Tim Kort, Paul Plambeck, Pieter Veen, Laura de Bonth, Arjan Nienhuis, Kees Bentvelsen
Marjolein Hillige, Cor Simon, Lisanne Struckman

WADDENKUST EEMSDELTA:

Teamcaptains: Abe Veenstra en Ruut van Paridon

Team: Remco van der Togt, Jolanda de Jong, Yerun Karabey, Frank Gorissen, Marcel van der Schuur, Joa van Maaren

Meer info? Ga naar de terugblik!

Zes teams van ontwerpers geven inspirerende antwoorden op de grote maatschappelijke opgaven in ons land. Anders omgaan met water, energie, landbouw, mobiliteit, landschap en onze steden. Vernieuwende perspectieven van ‘Regio van de Toekomst’ maken een duurzame toekomst voorstelbaar voor onze eigen leefomgeving. Die nieuwe perspectieven bieden hoop. En zijn de eerste stap in het opnieuw uitvinden van de ruimtelijke ordening van ons land.

Er gloort hoop. In een wereld vol van onbehagen, van linkse klimaatdrammers tot rechtse populisten, gloort er hoop op een duurzame toekomst voor ons land. In plaats van mopperen over wat er allemaal verandert en wat dat wel niet moet kosten, kunnen we die de veranderingen ook positief benutten om ons land mooier en beter leefbaar te maken. De kracht van ontwerp en verbeelding biedt hiervoor de sleutel. Als verenigingen van ruimtelijke ontwerpers roepen we overheden, markt en maatschappij op om werk te maken van die toekomst: zet ontwerpkracht in voor een mooier, aangenamer en schoner Nederland.

In ‘Regio van de Toekomst’ onderzoeken zes ontwerpteams in vier regio’s de ruimtelijke gevolgen van actuele maatschappelijke opgaven, zoals verstedelijking, klimaatadaptatie en circulaire economie. Ze bouwen daarbij voort op de opgaven van de Nationale Omgevingsvisie, de rijksnota voor de toekomstige ruimtelijke inrichting van Nederland. Regio van de Toekomst brengt sectorale rijksdoelen en regionale ambities met elkaar in samenhang. De inzet van ontwerpkracht leidt tot verrassende toekomstscenario’s voor onze steden en landschappen. Het blijkt mogelijk om de opgaven integraal aan te pakken én de kracht en kwaliteiten van de regio’s in Nederland versterken.

Op 22 maart jl. kwamen meer dan 200 beleidmakers, ontwerpers en maatschappelijke organisaties bijeen voor de ‘Oproep’ aan ons land. In de Lourdeskerk in Scheveningen debatteerden zij over de grote opgaven en de inspiratie die Regio van de Toekomst biedt om hiermee aan de slag te gaan. De ontwerpgemeenschap van BNSP en NVTL pleit voor een integrale, maar gebiedseigen aanpak van de opgaven in de Nationale Omgevingsvisie. Regio van de Toekomst laat zien waartoe die integrale, zelfbewuste aanpak in een specifieke regio kan leiden. En het werkt: de regio’s hebben het ervaren.

Dit brengt nieuw elan en toont een nieuwe weg vooruit…

Regio van de Toekomst wil het begin markeren van een brede inzet van ontwerpkracht om met elkaar te ontwerpen aan een prachtig en leefbaar Nederland van de Toekomst!

Regio van de Toekomst is een project van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen (BNSP) en de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitecten (NVTL). In samenwerking en met ondersteuning van de provincies Groningen, Flevoland, Gelderland en Zuid-Holland en het ministerie van BZK.

Bekijk hier de presentaties van de teams

Download hier de pdf van de publicatie