Op 13 september vond de Kickstart plaats van Regio van de Toekomst.  De Teamcaptains zijn aangesteld, teams gevormd en de opgaven globaal omschreven.

Deze dag zijn kennismakingen geweest tussen teamleden en de regio's op een interactieve manier. De teams en regio’s hebben de opgaven bediscuteerd en aangescherpt. Met nadrukkelijk aandacht voor de wisselwerking tussen Rijk - en- Regio opgaven. 

Er is inzicht verleend in de inhoud van de hoofdlijnenbrief over de NOVI die in september naar de Kamer gaat. Een eerste luikje werd geopend van wat het Rijk wil benadrukken in de NOVI. Emiel Reiding ging op de principes n door deze te vertalen naar de regio voor Regio van de Toekomst. Door specialisten uit de regio werd hierop gereflecteerd. 

Na de plenaire discussie vond in vier regioltafels  een nadere aanscherping en discussie plaats, de teamcaptains konden een eerst idee of aanvliegroute presenteren, de regio's konden hun ambitie verwoorden waarop vragen en eerste ideeën konden worden gedeeld.

Wat is de reflectie vanuit regio’s en teams hierop, hoe verwerken we dit in de regionale opgaven? Missen we bepaalde ambities of keuzes die van nationaal belang zijn en heeft de regio voldoende, te veel of te weinig eigen beleidsruimte? Welke denkrichtingen zijn van belang om als regionale uitwerking te onderzoeken?  Genoeg inhoud om te bespreken met alle betrokkenen bij het project: Regio, Rijk, teamcaptains, teams, actieve meedenkers of wie op de hoogte wil blijven van dit project van de gezamenlijke beroepsverenigingen BNSP/ NVTL. Samen bundelen we de ontwerp- en denkkracht om Nederland goed voor te bereiden op de toekomst: duurzaam, vitaal, veilig, leefbaar en aantrekkelijk. 

Hier vindt je het verslag van de bijeenkomst terug