Laatste blog Regio van de Toekomst: Maakt ontwerpkracht het verschil?

BNSP en NVTL voerden in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken de ontwerpverkenning Regio van de toekomst uit. In vier regio’s hebben acht ontwerpteams ontwerponderzoeken verricht naar de grote opgaven die in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) aan bod komen. In een speciale blogserie doet Blauwe Kamer verslag. Het laatste blog, nummer 10, kunt u hier nu lezen!