REGIO VAN DE TOEKOMST: ZET ONTWERPKRACHT IN! DE PRESENTATIES VAN DE TEAMS

Zes teams van ontwerpers geven inspirerende antwoorden op de grote maatschappelijke opgaven in ons land. Anders omgaan met water, energie, landbouw, mobiliteit, landschap en onze steden. Vernieuwende perspectieven van ‘Regio van de Toekomst’ maken een duurzame toekomst voorstelbaar voor onze eigen leefomgeving. Die nieuwe perspectieven bieden hoop. En zijn de eerste stap in het opnieuw uitvinden van de ruimtelijke ordening van ons land.

In ‘Regio van de Toekomst’ onderzoeken zes ontwerpteams in vier regio’s de ruimtelijke gevolgen van actuele maatschappelijke opgaven, zoals verstedelijking, klimaatadaptatie en circulaire economie. Ze bouwen daarbij voort op de opgaven van de Nationale Omgevingsvisie, de rijksnota voor de toekomstige ruimtelijke inrichting van Nederland. Regio van de Toekomst brengt sectorale rijksdoelen en regionale ambities met elkaar in samenhang. De inzet van ontwerpkracht leidt tot verrassende toekomstscenario’s voor onze steden en landschappen. Het blijkt mogelijk om de opgaven integraal aan te pakken én de kracht en kwaliteiten van de regio’s in Nederland versterken.

Bekijk hier de presentaties die de teams op 22 maart hebben aangeboden tijdens de slotmanifestatie Regio van de Toekomst.

ARNHEM NIJMEGEN FOODVALLEY:

Teamcaptain: Bernadette Janssen

Team: Esther van der Tuin, Rick Hendrickx, Sofia Opfer, Geiske Bouma, Eva van Rijen, Jorick Boddeke, Wesley Verhoeven

Teamcaptain: Jeroen Ruitenbeek

Team: Brian Nap, Loes van Schie, Anne Nijland, Heleen Bothof, Erik Jongenotter, Sandra Schuit, Felix van Zoest

ROTTERDAM-DEN HAAG:

Teamcaptain: Anne Loes Nillesen

Team: Tenesha Caton, Camila Pinzon Cortes, Gerwin Gabry, Anne van Loenen, Sumanth Subba Roa, Tjerk Wobbes

Teamcaptain: Marco Vermeulen

Team: Mattijs van ’t Hoff, Michiel Brouwer, Marina Samveljan, Bram Willemse, Alberto Carbonell, Joost van der Waal

FLEVOLAND:

 Film:

Couleur Locale – adaptieve landbouw in Flevoland 

Presentatie:

Teamcaptains: Berdie Olthof en Peter Veenstra

Team: Tim Kort, Paul Plambeck, Pieter Veen, Laura de Bonth, Arjan Nienhuis, Kees Bentvelsen
Marjolein Hillige, Cor Simon, Lisanne Struckman

WADDENKUST EEMSDELTA:

Teamcaptains: Abe Veenstra en Ruut van Paridon

Team: Remco van der Togt, Jolanda de Jong, Yerun Karabey, Frank Gorissen, Marcel van der Schuur, Joa van Maaren

Meer info? Ga naar de terugblik!