Matchmaking bijeenkomst "Regio van de Toekomst" in Barneveld.

Op een zomerse 4 juli in Barneveld werd in’ De Hoefslag’ de aftrap gegeven door BNSP, NVTL en BZK met de regio’s voor Regio van de Toekomst. De 8 teams maakten kennis met elkaar en de regio.

Onder leiding van Edwin van Uum, een van de twee kwartiermakers in de regio’s werd informatie verstrekt over het proces en de focus van de opgave van 'Regio van de Toekomst.'

Over het beeld van het ministerie bij de resultaten van de opgaven vanuit de NOVI werd door Emiel Reiding , projectdirecteur van de NOVI , een inleiding gehouden. Daarna deelden de regio’s in korte presentaties de regionale opgave en informatie over de gebieden.

In vier deelsessies werd vervolgens gesproken met de teamcaptains, de aanwezige teamleden en de regionale vertegenwoordiging om een eerste reflectie te geven op de opgave en eventueel vragen te stellen over de opgave.

De bevindingen werden na een pauze vervolgens weer buiten met elkaar gedeeld waarna de bijeenkomst werd afgesloten.
Captains en regio's maakten daarna nog concrete vervolgafspraken.

Niet alle teamleden en teamcaptains konden aanwezig zijn bij deze bijeenkomst maar de komende tijd richting 13 september worden nadere afspraken gemaakt en komt iedereen die zich heeft ingeschreven aan tafel om aan de slag te gaan met de thema's vanuit de NOVI in regionale opgaven.