Vliegende start

De beroepsvereniging Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen (BNSP) en de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur (NVTL) zijn na voorbereidende gesproken met vier regio’s gestart met de ruimtelijke verkenning van de NOVI opgaven.
De vakgemeenschap is uitgenodigd om een krachtige bijdrage te leveren aan de regionale en nationale beleidsontwikkeling, en de Nationale Omgevingsvisie in het bijzonder. Met de vier regio’s gaan we op zoek naar slimme en innovatieve combinaties van de opgaven en de vertaling hiervan naar vernieuwende ruimtelijke perspectieven.

De eerste activiteit was de Stiftenstrijd, 1 juni, met jonge ontwerpers ut de beroepspraktijk, kort daarna volgde de startbijeenkomst in Barneveld, 4 juli, met de vier regio’s, ministerie en de teams om een vliegende start te maken met integrerende, innoverende en inspirerende oplossingsrichtingen!

De volgende stappen is : "aan de slag in de regio!"  13 september is er weer een bijeenkomst waarbij alle teams hun eerst bevindingen met de inspiratiegroep, regio's en ministerie delen !