Regio van de Toekomst: Integratie, Inspiratie, Innovatie

Na een half jaar keihard werken presenteren de teams van Regio van de Toekomst hun resultaten. Inspirerende visies voor de grote opgaven die de NOVI agendeert:

  • duurzame economie
  • bereikbare woon- en werkomgeving
  • toekomstbestendig landelijk gebied
  • klimaatneutrale samenleving.

Deze opgaven landen in regio’s. De NOVI principes daarbij zijn:

  • combineren van functies boven enkelvoudig ruimtegebruik
  • kenmerken en identiteit van een gebied centraal 
  • afwentelen naar tijd en plaats voorkomen.   

Dat vraagt om ontwerpkracht gericht op innovatie en integratie. Daarom hebben BNSP en NVTL samen de handschoen opgepakt om Regio van de Toekomst te organiseren.

De Oproep

We roepen iedereen op om actief met elkaar in gesprek te gaan over de toekomst van Nederland. De regionale ontwerpverkenningen benutten we als inspiratie. Het gesprek organiseren we aan tafels. Elke tafel richt zich op een opgave en adresseert hun Oproep aan Overheid, Markt en Maatschappij. Hoe ziet de kaart van Nederland er uit als we allemaal onze bijdrage leveren?

Programma

13:00    Inloop en tafelschikking

13:30    Welkom!
              Welkomstwoord door Jannemarie de Jonge en Edwin van Uum
              Introductie van programma, teams en tafels.
 
13:45    Kennismaken aan de tafels
 
14:00    Blok 1 
              Regio Arnhem-Nijmegen-Foodvalley – Bernadette Janssen
              Regio Zuid-Holland – Marco Vermeulen
             
14:45    Blok 2 
              Regio Flevoland – Peter Veenstra en Berdie Olthof
              Regio Zuid-Holland – Anne Loes Nillesen
             
15:30   Blok 3 
             Regio Arnhem-Nijmegen-Foodvalley – Jeroen Ruitenbeek
             Regio Waddenkust-Eemsdelta – Abe Veenstra en Ruut van Paridon
              
16:15   Eindronde
             Tafels formuleren hun Oproep 
              In gesprek met bestuurlijk speelveld
              Aanbieding publicatie, slotwoorden door voorzitters BNSP en NVTL
 
17:00    Borrel

Meld je hier aan

BNSP en NVTL voeren in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken de ontwerpverkenning Regio van de toekomst uit. In vier regio’s doen acht ontwerpteams ontwerponderzoek naar de grote opgaven die in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) aan bod komen. In een speciale blogserie doet Blauwe Kamer verslag. Blog 7 staat online met een blog over : Natuurkracht voor de Eemsdelta.

Lees hier Blog 7 Natuurkracht voor de Eemsdelta

 

Niet te missen! 22 maart presenteren de acht teams van Regio van de Toekomst hun eindpresentaties regionale ontwerpverkenningen: Regio Zuid-Holland, Regio Waddenkust Eemsdelta, Regio Arnhem, Nijmegen, Foodvalley en Flevoland.

Je ontvangt begin maart meer informatie over programma, locatie en tijden.

Reserveer deze datum in je agenda en schrijf je hier op voorhand in!