Kalender

25 april
Instelling van de inspiratiegroep bestaand uit deskundigen uit de vakgebieden die de teams ondersteunen en kritisch volgen en het goede pad bewaken.

1 juni - Stiftenstrijd
In Rotterdam kruisen tientalen jonge ontwerpers de stiften om de opgaven van de NOVI in 1 dag te lijf te gaan en met inspirerende integrale oplossingen te komen. s’avonds is die door een jury beoordeeld en door het ministerie in ontvangst genomen.

13 juni
Bijeenkomst met de inspiratiegroep en opmaat na de stiftenstrijd voor de startbijeenkomst. 

4 juli - Matchmaking bijeenkomst (meedoen)
Bijeenkomst met de vier regio’s en de 8 teamscaptains waarbij de regio’s hun opgaven neerzetten, de teams worden gevormd en de teams met de regio’s kunnen kennismaken.

 9-12 juli gesprekken captains met de regio's 

27 augustus Inspiratiegroep bijeenkomst 

13 September Kickstart Regio van de toekomst             

sept tot november werksessies en regiosessies

19 november Inspiratiegroep bijeenkomst 

30 november Regio van de Toekomst: De Koers, grote tussenpresentatie van verhalen en principes aan ministerie en regio's, wervende perspectieven als voeding voor de NOVI opgaven. Meld je hier aan.

November tot januari uitwerkingen van de opgaven in de regio. 

Februari 2019 Afronding werkzaamheden teams

Maart/April 2019 Publieke Presentatie eindproduct Regio van de Toekomst