De teams zijn compleet

Team-indeling:

Elke regio beschikt over twee teams, dus er zijn in totaal acht teams die aan Regio voor de Toekomst werken. De teams bestaan uit: 

a) De Team Captain: de trekker van een multidisciplinair team (ruimtelijk ontwerpers en andere disciplines) die lid zijn van de BNSP of NVTL. De teamcaptains zijn inmiddels door inschrijving of op voordracht van de regio's benaderd. 

Teamcaptains zijn bekend in de regio en met de aard van de opgave voor de betreffende regio. Ze hebben ervaring met ontwerpend onderzoek in regionale opgaven en zijn gemotiveerd om een bijdrage te leveren aan de toekomst van Nederland.

b) De Teamleden: De teamcaptains leiden naar aanleiding van de selectie ieder een team van 8 tot 10 specialisten waarvan tenminste de helft ontwerper is. In ieder team nemen zowel leden van BNSP als NVTL deel. De teamleden bestaan uit deskundigen van verschillende bureaus of adviesorganen. Tenminste twee teamleden zijn jonger dan 30 jaar.

De teamcaptains en de regio-experts stellen naar aanleiding van de inschrijvingen en de matchmaking van 4 juli, ieder hun teams samen. Men kan zowel als teamlid of als meedenker worden uitgenodigd. Als teamlid werk je gedurende het gehele proces actief mee aan de opgave en de uitwerking ervan. Als meedenker zal je bijdrage vooral worden gevraagd tijdens de regio-bijeenkomsten, werkateliers en de publieksbijeenkomsten. 

Financiële vergoeding

Voor ieder team, bestaande uit de teamcaptain en de teamleden, is een vergoeding beschikbaar. De rol van meedenker is onbezoldigd.

Externe experts

De teams kunnen gebruik maken van de expertise die vanuit de beroepsverenigingen is aangezocht in de vorm van de Inspiratiegroep . Deze groep bestaat uit ervaren vakgenoten uit de achterban van de vakverenigingen. Zij zijn (deels) aanwezig tijdens de publieksbijeenkomsten, de regio-bijeenkomsten en op verzoek bij de werkateliers. 

De teamcaptain is daarnaast, samen met de regio-experts verantwoordelijk voor het aantrekken van overige externe specialisten of meedenkers in relatie tot de specifieke opgave.

Activiteiten

De start van Regio van de Toekomst werd met een startbijeenkomst voor teamcaptains en geïnteresseerde teamleden gehouden op 4 juli in De Hoefslag in Barneveld .

Lees hier het verslag van deze bijeenkomst

De teams zijn inmiddels definitief samengesteld en aan de slag. De vier centrale thema’s van de NOVI worden verder uitgewerkt op regionale schaal.

Op 13 september heeft ook de Kickstart voor Regio van de Toekomst plaatsgevonden, in de Jaarbeurs, zalencomplex SuperNova, te Utrecht. Lees hier het verslag van deze bijeenkomst